mySoundSpots/Outdoor

mySoundSpots/Outdoor

Edycja 2021: Moje miejsca w pejzażu dźwiękowym… poza domem

Druga odsłona projektu związanego z ekologią dźwięku, powstał przy współpracy z grupą młodzieży mySoundSpots.

Projekt mySoundSpots zrodził się z inicjatywy nastoletniej młodzieży. Z ogromnym powodzeniem udało się go zrealizować w trudnym dla wszystkich projektów roku 2020. Niezwykle cenną wartością projektu była możliwość aktywnej samorealizacji młodych ludzi w pracach nad kolejnymi jego etapami. I już wtedy pojawiały się pytania ze strony uczestników o przyszłoroczną kontynuację. Chcąc nie chcąc zrodził się bowiem materiał dokumentujący aspekt społeczny lockdownu, fakt zamknięcia młodych ludzi w domach odcisnął piętno na treści filmu mySoundSpots. Znakomita większość stworzonych przez nich klipów ukazywała świat zamknięty w czterech ścianach. W następnej edycji projektu młodzież pokazuje świat zewnętrzny. Już po zamknięciu edycji 2020 pojawiły się propozycje, które można by określić terminem „outdoor”.

Ponieważ jako fundacja zajmujemy się zjawiskami dźwiękowymi i ruchowymi, zaproponowaliśmy by głównym elementem spinającym cały projekt był właśnie dźwięk „outdoor”, nadal osadzony w szeroko pojętej ekologii dźwięku. Właśnie ta świadomość ma stać się motorem kreatywności młodych ludzi w niniejszym zadaniu, które w swej najistotniejszej części sprowadza się to poszukiwania charakterystycznych dźwięków (sound marks) ich ulubionych miejsc ze świata zewnętrznego.

Organizator: Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
Koordynator projektu: Izabela Kościesza
Opieka merytoryczna: Jarek Kordaczuk

Reguły grupy mySoudSpots (2020/2021)

  1. Nagrywamy krótkie filmiki, które pokazują jakieś fragmenty naszego otoczenia: w domu, w parku, na mieście, w lesie, nad wodą etc.
  2. W filmikach tych ważne jest by istotną rolę pełnił dźwięk.
    Akcja, która się dzieje na filmie powinna generować charakterystyczny dźwięk (o dowolnej złożoności). Im bardziej unikatowy, tym lepiej.
  3. Nagrane filmiki wrzucamy do udostępnionego folderu mySoundSpots. Nadajemy filmom własne tytuły.

Koncepcja filmu

Filmy dźwiękowe zamieszczone w folderze staną się cegiełkami tworzącymi finalny film mySoudSpots. Koncepcję montażu ustalamy wspólnie na spotkaniach. Nasze miejsca w pejzażu dźwiękowym staramy się pokazywać w sposób zakamuflowany, tak by nieustannie pierwszoplanową warstwą była warstwa dźwiękowa, nie wizualna, zaś głównymi bohaterami  – zarejestrowane dźwięki.  Zmontowane sekwencje obrazów zostają zespolone w ciągłą i synchroniczną narrację i poprzez muzykę skomponowaną przez Jarka Kordaczuka.

Wstępna wersja filmu:

mySoundSpots/Outdoor Film

mySoundSpots/Outdoor

muzyka: Jarek Kordaczuk

koordynacja: Izabela Kościesza

grafika: Dominika Kołodziejczyk

montaż: Studio Ruchome Dźwięki

produkcja: Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych, 2021

Projekt sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

herb województwa warmińsko-mazurskiego
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188