mySoundSpots
mySoundSpots

mySoundSpots

Edycja 2020: Moje miejsca w pejzażu dźwiękowym… Lockdown

Projekt związany z ekologią dźwięku, powstał przy współpracy z grupą młodzieży.

W otaczającym nas pejzażu dźwiękowym (soundscape) poszukujemy dźwięków, które uważamy za szczególnie „swoje”. Takie, do których być może z sobie tylko znanych powodów jesteśmy przywiązani i które w jakiś sposób nas definiują. Nasze „miejsca” dźwiękowe (soundspots) mogą być związane z konkretnymi miejscami w czasoprzestrzeni, ale moga też np. towarzyszyć jakieś stałej czynności lub być wykreowane ad hoc jako rodzaj indywidualnych środków ekspresji. Za pomocą krótkich filmów rejestrowanych na telefonach komórkowych ukazujemy w zakamuflowany sposób osobiste przestrzenie dźwiękowe. Splatając swoje miejsca dźwiękowe z rezultatami analogicznych działań pozostałych uczestników tworzymy rodzaj dźwiękowej narracji w artystyczny sposób opisującą naszą audiosferę. Wyrażającą w jakiś sposób nas, ale oddającą też „sonicznego” ducha czasu.

Organizator: Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
Koordynator projektu: Izabela Kościesza
Opieka merytoryczna: Jarek Kordaczuk

Reguły grupy mySoudSpots

  1. Nagrywamy krótkie filmiki, które pokazują jakieś fragmenty naszego otoczenia: w domu, w parku, na mieście, w lesie, nad wodą etc.
  2. W filmikach tych ważne jest by istotną rolę pełnił dźwięk.
    Akcja, która się dzieje na filmie powinna generować charakterystyczny dźwięk (o dowolnej złożoności). Im bardziej unikatowy, tym lepiej.
  3. Nagrane filmiki wrzucamy do udostępnionego folderu mySoundSpots. Nadajemy filmom własne tytuły.

Koncepcja filmu

Filmy dźwiękowe zamieszczone w folderze staną się cegiełkami tworzącymi finalny film mySoudSpots. Koncepcję montażu ustalamy wspólnie na spotkaniach. Nasze miejsca w pejzażu dźwiękowym staramy się pokazywać w sposób zakamuflowany, tak by nieustannie pierwszoplanową warstwą była warstwa dźwiękowa, nie wizualna, zaś głównymi bohaterami  – zarejestrowane dźwięki.  Zmontowane sekwencje obrazów zostają zespolone w ciągłą i synchroniczną narrację i poprzez muzykę skomponowaną przez Jarka Kordaczuka.

mySoundSpots

mySoundSpots Film

mySoundSpots

muzyka: Jarek Kordaczuk

koordynacja: Izabela Kościesza

grafika: Dominika Kołodziejczyk

montaż: Studio Ruchome Dźwięki

produkcja: Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych

mySoundSpots Crew

mySoundSpots

Julia
Kopiczyńska
Weronika
Kordaczuk
Alicja
Łapoć
Kacper
Pałysa
Iga
Bielak
Martyna
Rusa
Karina
Kordaczuk
Dominika
Kołodziejczyk
Izabela
Kościesza
Dominika
Pogłód
Mikołaj
Kościesza
Jarek
Kordaczuk

mySoundSpots

Opracowanie graficzne: Dominika Kołodziejczyk i Julia Kopiczyńska

Projekt sfinansowany ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

herb województwa warmińsko-mazurskiego
Partnerzy projektu
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188