VERSORIUM // jubileuszowy performance Wytwórni Zdarzeń Sonokinetycznych

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych on-line, Olsztyn / 28.12.2020, g. 19:00

Versorium - plakat

VERSORIUM

ruch – Izabela Kościesza
dźwięk – Jarek Kordaczuk

Versorium to utwór inspirowany wynalazkiem Williama Gilberta z 1600 roku o tejże nazwie. Wynalazek ów udowodnił istnienie siły elektrostatycznej, która powstaje wskutek obdarowania ciała ładunkiem elektrycznym. Ciało takie ma zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego, może przyciągać lub odpychać inne ciała. Staje się źródłem oddziaływań o nieskończonym zasięgu, przyczyną ruchu.

On-line performance z okazji trzecich urodzin Wytwórni Zdarzeń Sonokinetycznych, Olsztyn 28.12.2020.

realizacja dźwięku i obrazu
Studio Ruchome Dźwięki

produkcja
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych

Projekt zrealizowany został w ramach programu „Wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19”

Versorium // jubileusz 2020
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188