Chromatofon - poster
Chromatofon (3D printing)

Chromatofon

intermedialne warsztaty koloru i dźwięku dla dzieci

Chromatofon zbudowany jest z czujnika koloru RGB i oprogramowania przekładającego odczytane kolory na dźwięki. Uczestnicy warsztatów odczytują kolory z wcześniej malowanych przez siebie obrazów prowadząc po ich powierzchni chromatofony. W ten sposób obrazy te stają się źródłem dźwięku a sekwencję odczytów ich kolorowej treści można by nazwać wypowiedzią muzyczną. Gdy uczestnicy warsztatów dokonują odczytów kolorów (w terminologii muzycznej: grają na chromatofonach) zgodnie ze wskazówkami kompozytora wówczas możemy mówić o wykonaniu utworu muzycznego. Wskazówki kompozytora zawarte zostały w symbolach wyświetlanych na ekranie (rodzaj partytury graficznej). W ramach warsztatów, w oparciu o namalowane przez dzieci obrazy, wykonywane są zwykle cztery takie utwory. Każdy z nich wykorzystuje cztery chromatofony i ma charakter wprawki w obsługiwaniu nowego instrumentu (etiudy). Zgodnie z terminologią muzyczną można zatem powiedzieć, że ma miejsce wykonanie utworów Jarka Kordaczuka: Etiud na kwartet chromatofonowy.
Chromatofon

Prowadzący:

Jarek Kordaczuk
Izabela Kościesza
 
Elektronika: Artur Grzybek
 
Utwór muzyczny wykonywany w ramach warsztatów:
 
Jarek Kordaczuk, Etiudy na 4 chromatofony
Etiuda I / Etiuda II / Etiuda III /Etiuda IV

Przykładowe obrazy chromatofonowe wykonane przez kompozytora.

Jarek Kordaczuk, Etiudy na 4 chromatofony, Olsztyński Teatr Lalek, premiera

Chromatofon – warsztaty koloru i dźwięku. Bestwina i Kaniów.

Chromatofon OTL

Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy projektu
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188