Zdarzenie sonokinetyczne w szerokim, etymologicznym znaczeniu to takie, w którym coś brzmi (sono-) i coś się rusza (-kinetyczne). W ten sposób rozumiane, określenie to staje się niezwykle pojemne. W zasadzie wszystko co się porusza wydaje pewnie jakiś dźwięk, choć może nie dla wszystkich słyszalny. W węższym rozumieniu „sonokinetyczne” można by z kolei rozumieć jako takie, w których muzyka łączy się z ruchem. Stąd natomiast już blisko mu do tańca potocznie rozumianego jako rodzaj ruchu powstałego i przypisanego do muzyki. W tak wąskim znaczeniu „sonokinetyczny” to w zasadzie tyle co „taneczny”.

Niech ten pozujący na lingwistyczny wywód wyznaczy jedynie ramy naszych artystycznych poszukiwań. Rozpinają się one gdzieś pomiędzy nakreślonymi skrajnymi znaczeniami. Każdy nasz projekt, a czasem nawet każda jego część ląduje w innym punkcie tej sonokinetycznej rozciągłości. Zwykle dzieje się to intencjonalnie, ale czasem zawędrujemy po prostu tam, gdzie poprowadzi nas eksperyment.

Pragniemy eksplorować niezwykłą sieć relacji pomiędzy ruchem a dźwiękiem w kreacjach artystycznych. Czasami próbujemy wciągnąć w nią również widzów i słuchaczy, zacierając tym samym granicę twórca-odbiorca. Robimy tak szczególnie i ze zrozumiałych względów w projektach adresowanych do dzieci. Ale nie tylko. Wychodzimy chyba z założenia, że w tej powszechnej dychotomii „dziecko-dorosły”, tak jak w naszej sonokinetycznej rozciągłości, też jest nieskończenie wiele punktów pomiędzy.

Aktualności Wytwórniowe

Warsztaty styczeń-marzec 2023

Robimy niezwykłe warsztaty dla dzieci i młodzieży. Rozbudzamy kreatywność dźwiękową wykorzystując nowe technologie. Eksperymentujemy z dźwiękiem i wspólnie tworzymy muzykę. Poprzez zabawę wprowadzamy elementy dydaktyki muzycznej.
Zajęcia są dostosowane do różnych grup wiekowych od 6-18 lat
Warsztaty prowadzimy w trybie stacjonarnym (Olsztyn) lub wyjazdowym (na terenie całego kraju)
Zapraszamy do zapisywania klas oraz grup zorganizowanych.
Zapisy mailowe fundacja@wytworniazdarzen.pl
lub telefoniczne 668311229
Więcej…

Siostry - spektakl choreograficzny

SIOSTRY / Teatr Ruchu Lustro

muzyka Jarek Kordaczuk
choreografia Izabela Kościesza

Kto cię zna lepiej niż twoje siostry? Kto cię lepiej zrozumie? Kto cię mocniej skrzywdzi, znając wszystkie twoje sekrety? Kto najszybciej stanie w twojej obronie? Opowiedziany ruchem i tańcem spektakl opracowany do cyklu utworów Jarka Kordaczuka pt. „Etiudy sugestywne”

Wkrótce kolejne przedstawienia.

Rejestracje audio/wideo wytwórniowych zdarzeń
Rejestracje audio/wideo wytwórniowych zdarzeń
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188