Dotykanie dźwięku
Dotykanie dźwięku
Dotykanie dźwięku

Dotykanie dźwięku

projekt z udziałem osób niesłyszących

„Dotykanie dźwięku” opiera się na umieszczonych w przestrzeni rezonujących obiektach wprowadzanych elektronicznie w wibracje i tym samym wydających dźwięki. Podczas ich dotykania następuje „sprzężenie zwrotne”: poruszony dotykiem obiekt porusza nasz zmysł dotyku, drżenia obiektu wyczuwamy wyraźnie pod palcami. Każdy dotknięty obiekt brzmi inaczej, inaczej też drży. To właśnie zjawisko wykorzystujemy do zabrania uczestników projektu, dzieci niesłyszące, w świat wspólnego muzykowania. Prowadzimy cykliczne zajęcia dające w efekcie niesłyszącym uczestnikom możliwość nie tylko odbioru muzyki ale również świadomego jej kreowania. Zajęcia mają charakter prób muzycznych koncentrujących się na eksperymentowaniu z dźwiękiem oraz synchronizacji zdarzeń dźwiękowych.
 
Projekt zatem umożliwia dzieciom niesłyszącym w sposób dosłowny odczuwać dźwięki oraz kreować muzykę. Zwłaszcza kreowanie jest tu walorem nie do przecenienia. Pozwala na uczestniczenie w sposób pełnoprawny w kulturze, w szczególności w sztuce dźwięku – obszarze dla osób niesłyszących zwykle niedostępnym.
 
Zakończeniem cyklu zajęć jest koncert finałowy uczestników prezentujący wyniki pracy. Dzięki systematycznym ćwiczeniom (próbom) oraz metodzie pracy opartej na graficznej partyturze wykonujemy koncert, do którego zapraszamy również słyszących młodych muzyków (grających na instrumentach klasycznych) by wspólnie z nimi muzykować jako równorzędni partnerzy. Proces przygotowań (prób/warsztatów) oraz sam koncert finałowy oprócz aspektów kreatywnych zawierają też pierwiastek zabawowy. Chwile spędzone na wspólnej pracy mają wzmacniać poczucie własnej wartości. Dbamy również, by sam efekt finalny stał na jak najwyższym poziomie artystycznym. Kreujemy pełnoprawne dzieło muzyczne.
Dotykanie dźwięku

Prowadzący:

Jarek Kordaczuk
Izabela Kościesza
 
Elektronika, programowanie: Artur Grzybek
 
Utwór muzyczny wykonywany w ramach warsztatów i koncertu:
Jarek Kordaczuk, Dotykanie dźwięku na zespół kameralny i obiekty drżące
Część I / Część II / Część III

Dotykanie dźwięku.
Koncert z udziałem osób niesłyszących.

Sobota, 11 grudnia 2021r.
Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie

Wykonawcy
Uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie
Julia Babiasz – flet
Wojciech Cygański – klarnet
Michał Marcol – skrzypce I (nauczyciel)
Zofia Rudol – skrzypce II
Martyna Staworko – wiolonczela
Jan Doliwa – kontrabas
Izabela Kościesza – puls (octopad)
Jarek Kordaczuk – dyrygent
oraz
Uczestnicy warsztatów „Dotykanie dźwięku” dla osób niesłyszących

Próby. Zajęcia cykliczne z różnymi grupami wiekowymi w Wytwórni Zdarzeń Sonokinetycznych
Próby integracyjne i koncert. Sala Koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Olsztynie
Dotykanie dźwięku
Dotykanie dźwięku

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Partnerzy projektu
Dotykanie dźwięku

Polski Związek Głuchych
Oddział Warmińsko-Mazurski

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188