Dystrybutor pneumofoniczny

Dystrybutor pneumofoniczny

Instalacja performatywna

Dystrybutor pneumofoniczny to oryginalna konstrukcja dźwiękowa, stanowiąca w swej istocie napędzany powietrzem instrument muzyczny. Instrument dość rozległy, bo zajmujący kilkadziesiąt metrów kwadratowych. Na nim to wspólnie wykonamy sonokinetyczny eksperyment. Sprężone powietrze transmitowane przez system połączonych rur i sterowane za pomocą elektrozaworów porusza rozlokowane w przestrzeni obiekty. Ciała poruszone rzadko pozostają milczące. Zatem i tym razem oczekiwanym rezultatem procesu będzie dźwięk. Rodzą się natychmiast trzy pytania. Pierwsze z nich, czy dźwięk w ten sposób poruszanych obiektów jest w stanie nas poruszyć? Drugie, czy otwierając i zamykając zawory wyprodukujemy muzykę? I trzecie, czy rezultaty eksperymentu będą nieodwracalne? Odpowiedź na wszystkie brzmi: zapraszamy!
 

Wiek: 7+
Liczebność pojedynczej grupy: 10-25 osób

Czas trwania: 45-60 min
 

Projekt dofinansowany przez Gminę Olsztyn

Dystrybutor pneumofoniczny
Partnerzy projektu
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188