ETIUDA IZORYTMICZNA // on-line performance

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych on-line, Olsztyn / 7.05.2021, g. 18:45

Etiuda izorytmiczna

ETIUDA IZORYTMICZNA
na 4 sensory i pneumofon membranowy

Izabela Kościasza – sensory
Jarek Kordaczuk – pneumofon membranowy

Utwór łączy elektronikę z elektromechaniką w domenie generowania dźwięku. Tancerka swoimi ruchami w polu czujników tworzy warstwę rytmiczną, natomiast sprężonym powietrzem rozwibrowywana balonowa membrana rozpięta na rurze drenażowej pełni rolę jakby instrumentu harmonicznego i solowego.

On-line performance w sali warsztatowo-koncertowej Wytwórni Zdarzeń Sonokinetycznych, Olsztyn 7.05.2021.

realizacja dźwięku i obrazu
Studio Ruchome Dźwięki

produkcja
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188