Versorium

Versorium

performens sonokinetyczny

Versorium to utwór inspirowany wynalazkiem Williama Gilberta z 1600 roku o tejże nazwie. Wynalazek ów udowodnił istnienie siły elektrostatycznej, która powstaje wskutek obdarowania ciała ładunkiem elektrycznym. Ciało takie ma zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego, może przyciągać lub odpychać inne ciała. Staje się źródłem oddziaływań o nieskończonym zasięgu, przyczyną ruchu.

Jarek Kordaczuk – prąd
Izabela Kościesza – ruch

 

Versorium

Wynalazek Williama Gilberta z 1600 roku o nazwie Versorium udowodnił istnienie siły elektrostatycznej, która powstaje wskutek obdarowania ciała ładunkiem elektrycznym. Ciało takie ma zdolność wytwarzania pola elektromagnetycznego, może przyciągać lub odpychać inne ciała. Staje się źródłem oddziaływań o nieskończonym zasięgu, przyczyną ruchu.

Versorium
Partnerzy projektu
Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188