moje miejsca w pejzażu dźwiękowym

mySoundSpots

W otaczającym nas pejzażu dźwiękowym (soundscape) poszukujemy dźwięków, które uważamy za szczególnie „swoje”. Takie, do których być może z sobie tylko znanych powodów jesteśmy przywiązani i które w jakiś sposób nas definiują… (więcej)

betonowa forma sonokinetyczna

koncert intermedialny

koncert intermedialny

koncert performatywny i performens audiosceniczny

performance inspirowany wynalazkiem Williama Gilberta

spektakl sonokinetyczny na zespół kameralny, elektronikę, tancerzy i sensory gestu

spektakl sonokinetyczny

koncert na głos, zespół wokalno-kinetyczny i elektronikę

Wytwórnia Zdarzeń Sonokinetycznych
KRS: 0000711188